ප්‍රභාවත් බ්‍රහස්පති සහ තවත් අන්තරීක්ෂ සේයාරූ

2011 වසරේ බ්‍රහස්පති වෙත දියත් කෙරුණු NASA හි Juno ගවේෂක යානය, එම ධූලි දැවැන්තයා වෙත පැමිණුනේ 2016-මැද භාගයේදී ය. ඉන්පසුව එය බ්‍රහස්පති වටා දින 53ක කක්ෂයකට නතුවී, සිය ගවේෂණ කටයුතු ඇරඹීය. එහි ඇති තාක්ෂණික මෙවලම් නවයෙන් එකක් වන JunoCam ඡායාරූපකරණ මෙවලම විසින් දිගින් දිගටම පෘථිවිය වෙත රතු, කොළ සහ නිල් වර්ණ වෙන්-වෙන්ව ඇති පරිදි බ්‍රහස්පතිගේ සේයාරූ එවන ලදී. NASA ආයතනය විසින් ද ඕනෑම අයෙකුට ඒවා සංස්කරණට, බෙදා ගැනීමට, ළඟ තබාගැනීමට හැකි පරිදි වෙබ්අඩවියක උඩුගත කර ඇත. Seán Doran සහ Gerald Eichstädt වැනි දත්ත විශ්ලේෂකයින් මෙම ඡායාරූප දිගින් දිගටම සියුම් ලෙස අධ්‍යනය කරමින්, වර්ණ ගලපමින්, එළිය-අඳුර නිවැරදි කරමින් බ්‍රහස්පතිගේ චමත්කාරජනක රූප පෙළක් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත. දිගටම කියවන්න

Advertisements